Ảo Hóa Trân Thú


Ảo Hóa Trân Thú Thiên Long Bát Bộ


Kính chào quý bằng hữu,
Một trong những điểm đặc sắc nhất tạo nên sự hoàn hảo cho Thiên Long Bát Bộ chính là hệ thống Trân Thú phong phú đa dạng.Với những tạo hình độc đáo cùng vô vàn thể loại tính chất, kỹ năng khác biệt, trân thú thực sự đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu đối với tất cả nam thanh nữ tú.Nay nhằm tăng thêm nét hấp dẫn, đồng thời giúp anh hùng hào kiệt có thể gia tăng tối đa sức mạnh tiềm ẩn của Trân Thú, Bổn môn đã cho ra mắt tính năng hoàn toàn mới: Ảo Hóa Trân Thú.
Giải nghĩa Ảo Hóa Trân Thú
• Chỉ có trân thú bảo bảo hoặc trân thú biến dị ngộ tính 5 mới có thể Ảo Hóa.
•Ảo Hóa có hai công dụng chính:
→Thay Đổi Hình Dạng trân thú.Lưu ý: Nếu không thích đổi hình dạng mà chỉ cần tăng điểm linh tính, bằng hữu có thể chọn giữ nguyên hình dạng trân thú(xem thêm ở phía dưới bài viết).


→Tăng điểm Linh Tính cho trân thú.Lưu ý: Linh Tính ảnh hưởng đến tư chất của trân thú, linh tính càng cao thì tư chất càng tăng.Nâng cao Linh Tính cũng tương tự nâng cao Ngộ Tính nhưng cần có đạo cụ khác.


Trân thú có mức linh tính 5 và 10 với 2 chỉ số tư chất hoàn toàn khác biệt
• Trân thú cấp 85 - 95 sau khi ảo hóa có thể nhận được một hình dạng mới đẹp hơn, đó là hình dạng của một số boss như: Tôn Mỹ Mỹ, Băng Yêu, Viễn Cổ Kỳ Hồn, Tần Vương, … 
•Trân thú từ cấp 5 tới 75 thì sẽ không nhận được vẻ ngoài mới nhưng vẫn có thể ảo hóa để tăng linh tính.
Phương thức Ảo Hóa Trân Thú
• Tìm đến Vân Tư Nhi[88; 143] Tô Châu hoặc Vân Hề Hề[110; 120] Lâu Lan.Chọn Trân Thú Ảo Hóa.
•Chọn thú bảo bảo hoặc trân thú biến dị ngộ tính 5 để đưa vào Ảo Hóa.Lưu ý là trên tay nải của bằng hữu phải có đạo cụ Trân Thú Huyễn Hóa Đan.


•Trước khi Ảo Hóa, bằng hữu sẽ có 2 lựa chọn(như hình sau).


→Nếu muốn trân thú sau khi ảo hóa sẽ thay đổi hình dạng, bằng hữu chọn Vẻ Ngoài Mới Của Trân Thú.
→Nếu muốn trân thú sau khi ảo hóa không thay đổi hình dạng, bằng hữu chọn Kế Thừa Vẻ Ngoài Của Trân Thú.
Cách sở hữu Trân Thú Huyễn Hóa Đan
• Đạo cụ Trân Thú Huyễn Hóa Đan có thể tìm thấy ở Nguyên Bảo Tiền Trang.
•Bằng hữu có thể dùng Trân Thú Huyễn Hóa Đan Toái Phiến để hợp thành Trân Thú Huyễn Hóa Đan.
•Mang Trân Thú Huyễn Hóa Đan Toái Phiến tìm đến 2 NPC Vân Tư Nhi[88; 143] Tô Châu hoặc Vân Hề Hề[110; 120] Lâu Lan để hợp thành.Khi hợp thành cần hao tốn 10 Toái Phiến và 2 Giao Tử.
•Bằng hữu có thể sở hữu Trân Thú Huyễn Hóa Đan Toái Phiến thông qua các hoạt động: Ác Tặc, Thiên Giáng Kỳ Thú.
Nâng cao Linh Tính trân thú
• Linh Tính trân thú có thể nâng cao tối đa đến cấp 10, tương tự như Ngộ Tính.
•Để nâng cao Linh Tính, bằng hữu cần có đạo cụ Linh Thú Tinh Phách.Bằng hữu có thể tìm thấy Linh Thú Tinh Phách tại Tiền Trang hoặc tham gia Q3 Lâu Lan Tam Liên Hoàn.
•Mang Linh Thú Tinh Phách đến tìm 2 NPC Vân Tư Nhi[88; 143] Tô Châu hoặc Vân Hề Hề[110; 120] Lâu Lan để tăng ảo hóa linh tính trân thú.


Chúc quý bằng hữu Ảo Hóa Trân Thú thành công và hài lòng với tính năng mới về trân thú trong Thiên Long Bát Bộ!
Bổn môn tổng quản kính bút!