Đục Lỗ & Khảm Ngọc


Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc.


Có 10 loại đục lỗ từ cấp một đến cấp 10, tùy theo cấp độ của từng loại trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất các bạn nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).

- Chúng ta có thể tiến hành đục lỗ tại NPC Bành Hoài Ngọc tại Lạc Dương, khi tiến hành các bạn phải có trên người một ít vàng.

Lưu ý: Đục lỗ thứ nhất rất ít khi thất bại, nhưng từ lỗ thứ hai và thứ ba tỷ lệ thành công rất thấp, các bạn nên nhớ khi đục xong ba lỗ rồi mới bắt đầu khảm ngọc, nếu mới đục một hoặc hai lỗ mà lại khảm ngọc thì khi các bạn muốn đục lỗ tiếp theo sẽ rất khó khăn (theo kinh nghiệm mình biết và đã từng trải qua).Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần đục lỗ và tiếp theo hãy tìm hiểu đến phần ngọc nhé!

Về ngọc: Ngọc có rất nhiều loại khác nhau và được phân chia thành nhiều loại:

 - Bảo thạch số mệnh: gồm 5 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào các trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ thủ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Lưu ý: Đục lỗ thứ nhất rất ít khi thất bại, nhưng từ lỗ thứ hai và thứ ba tỷ lệ thành công rất thấp, các bạn nên nhớ khi đục xong ba lỗ rồi mới bắt đầu khảm ngọc, nếu mới đục một hoặc hai lỗ mà lại khảm ngọc thì khi các bạn muốn đục lỗ tiếp theo sẽ rất khó khăn (theo kinh nghiệm mình biết và đã từng trải qua).Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần đục lỗ và tiếp theo hãy tìm hiểu đến phần ngọc nhé!Về ngọc: Ngọc có rất nhiều loại khác nhau và được phân chia thành nhiều loại:

 - Bảo thạch số mệnh: gồm 5 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào các trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ thủ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Bảo thạch tri huệ: gồm 4 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Bảo thạch hy vọng: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Bảo thạch huyền vi: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Bảo thạch sinh mệnh: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Bảo thạch mê lực: gồm 4 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Thiên cơ bảo thạch: chỉ có 1 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Ngọc cũng có nhiều cấp, từ cấp 1 đến cấp 9. Hiện nay Thiên Long Bát Bộ của chúng ta các loại ngọc từ cấp 1 đến cấp 6 đều rất phổ biến, riêng ngọc từ cấp 7 đến cấp 9 rất hiếm thấy và hầu chưa hề có. Muốn ép ngọc lên cấp ta cần thực hiện việc hợp thành bảo thạch tại NPC Bành Hoài Ngọc tại Lạc Dương như mình đã nói trên.

Muốn hợp thành bảo thạch chúng ta cần nhiều hơn hai viên bảo thạch cùng loại và cùng cấp, tùy theo số lượng bảo thạch hợp thành mà tỷ lệ thành công càng cao. Khi hợp thành bảo thạch cấp 4 hoặc dưới cấp 4 ta cần sử dụng nguên liệu Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù. Khi hợp thành bảo thạch cấp 5 hoặc trên cấp 5 chúng ta cần nguyên liệu Cao cấp bảo thạch hợp thành phù.

Về khảm bảo thạch:
 
Việc khảm bảo thạch cũng được thực hiện tại NPC Bành Hoài Ngọc tại Lạc Dương sau khi trang bị đã được thực hiện đục lỗ hoàn tất.

Tỉ lệ thành công của việc khảm bảo thạch được mặc định là 25%. Nếu sử dụng khảm nạm phù: Sơ cấp bảo thạch tương khảm phù (50%) thì sẽ gia tăng tỉ lệ thành công khi khảm bảo thạch là 75%. Nếu sử dụng khảm nạm phù: Cao cấp bảo thạch tương khảm phù(100%) thì tỉ lệ thành công khi khảm bảo thạch là 100%. Ngoài ra các bạn nên sử dụng thêm một nguyên liệu là Cực suất châu.