Hướng Dẫn Các Bản Đồ Cần Thiết Khi Luyện CấpChào các bằng hữu,

Hầu hết sát cánh cùng Thiên Long Bát Bộ những năm qua đều là những bằng hữu đã gắn bó lâu năm. Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ sẽ hiểu hết về game, nhưng trong Thế Giới Thiên Long Bát Bộ bao la rộng lớn vô cùng, chắc hẳn các hạ vẫn có đôi lần lúng túng.


 Đối với những đại hiệp vừa bước chân vào giang hồ, đương nhiên sẽ vô cùng bở ngỡ, xa lạ, đôi khi lại không biết nên làm gì và đến đâu.
 Vì vậy, nếu như cảm thấy muốn hiểu rõ hơn, các đại hiệp có thể xem kỹ bản hướng dẫn luyện cấp này nha.
Đầu tiên, để biết cấp độ mình train (luyện) ở đâu các bằng hữu có thể dùng Giang Hồ Chỉ Nam để được hướng dẫn: 

Sau khi đã xem được cấp độ của mình, các bạn có thể đọc hướng dẫn sau, để biết địa điểm mình cần đến luyện cấp:
 
Lv 1 - 10: Vô Lượng Sơn 
 
Đại Lý → Vô Lượng Sơn.
 
 
Lv 10 - 25: Đôn Hoàng 
 
Lạc Dương → Đôn Hoàng
 
 Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng.
 
 
Lv 25 - 40 - 50: Ma Nhai Động – Yến Vương Cổ Mộ
 
Ma Nhai Động: Lạc Dương → Nhạn Nam → Ma Nhai Động.
 
Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.
 
 
Lv 5x - 9x: Tầng Hoàng Địa Cung 1 2 3
 
Đại Lý → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.
 
Lạc Dương → Đôn Hoàng → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.
 
 
Lv 9x - 119: Hỏa Diệm Sơn, Đại Uyển, Hạn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Lý Mộc Mã Can, Tuyết Lang Hồ.
Hỏa Diệm Sơn: Lâu Lan → Cao Xương → Hỏa Diệm Sơn, Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn, Lạc Dương → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn.
 
Đại Uyển: Lâu Lan → Đại Uyển.
 
Hạn Huyết Lĩnh: Lâu Lan → Đại Uyển → Hạn Huyết Lĩnh.
 
Cao Xương: Lâu Lan → Cao Xương.
 
Cao Xương Mê Cung: Lâu Lan → Cao Xương → Cao Xương Mê Cung.
 
Tháp Lý Mộc Mã Can: Lâu Lan → Tháp Lý Mộc → Tháp Lý Mộc Mã Can.
 
Tuyết Lang Hồ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Thảo Nguyên → Trường Bạch Sơn → Tuyết Lang Hồ.
 
****Lưu ý: Trong quá trình luyện cấp, các bằng hữu nhớ dùng vật phẩm x2.5 lần kinh nghiệm để hỗ trợ luyện cấp dễ dàng hơn nhé!