Hướng dẫn Nạp Thẻ


Nạp Thẻ


Đơn vị tiền tệ và tỷ lệ chuyển đổi
1. Sử dụng thẻ GATE nạp vào tài khoản passport GATE:
Đơn vị: VNĐ → BẠC
Tỷ lệ: 1:1 (1 VNĐ đổi được 1 BẠC)
2. Chuyển tiền từ passport GATE vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ:
Đơn vị: BẠC → BẠC (Khác với Đồng, Bạc, Vàng trong game)
Tỷ lệ: 1:1
III. Cách thức nạp tiền vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ
Để có thể nạp tiền vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ, các bằng hữu hãy thực hiện theo những thao tác sau:
a. Nạp tiền vào tài khoản passport GATE:
Đăng nhập vào trang chủ https://id.huyet.net để tiến hành nạp tiền từ thẻ GATE vào Passport của bằng hữu.
Chọn mục Nạp tiền để tiến hành nạp tiền vào tài khoản passport GATE. Hãy cào lớp bạc che phủ tại phần Mã số nạp tiền ở mặt sau thẻ GATE. Lấy 2 thông tin Số thẻ và Mã số nạp tiền nhập vào phần Nạp tiền.
Sau khi nạp xong bằng hữu sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây.
b. Tra cứu tài khoản:
Bằng hữu có thể quản lý thông tin nạp tiền của mình tại phần Tra cứu tài khoản. Mục này liệt kê tất cả các thông tin liên quan đến số BẠC mà bằng hữu đang có.
c. Chuyển BẠC vào game:
Chọn chức năng Chuyển Bạc vào game để tiến hành chuyển đổi. Trong màn hình hiển thị giao diện chuyển BẠC bao gồm 3 phần: Chọn game, GameID và số Bạc cần chuyển.
Sau khi nhập xong các thông tin yêu cầu hãy nhấn nút Thực hiện để bắt đầu chuyển BẠC vào game.
Lưu ý: Số BẠC tối thiểu khi chuyển vào Thiên Long Bát Bộ là 5.000 VNĐ.
Nếu chuyển thành công, bằng hữu sẽ nhận được thông báo tương tự hình bên dưới.


Tin tức liên quan