Phiêu Miễu Phong


Giới thiệu Phiêu Miễu Phong


Phiêu Miễu Phong giá lạnh, cô độc, quanh năm chỉ có những đóa hàn mai bầu bạn… nhưng sâu trên đỉnh tuyết trắng lại ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa cùng muôn vàn báu vật giang hồ chi bảo… Một ngày nọ, 36 động, 72 đảo cùng Thiên Sơn Đồng Lão bỗng nhiên bị ám hại dưới tay Cáp Đại Bá, Tang Thổ Công, Ô Lão Đại, Trác Bất Phàm cùng Bất Bình Đại Nhân và Lý Thu Thủy.

Cáp Đại Bá    

 Tang Thổ Công

Ngoài ra còn:

  •  Ô Lão Đại                                   
  • Trác Bất Phàm – Bất Bình Đại Nhân
  • Lý Thu Thủy

Như rắn mất đầu, đệ tử Thiên Sơn phái không đủ sức chống chọi cùng lũ ác bá với âm mưu chiếm lĩnh Phiêu Miễu Phong nên đành kêu gọi võ lâm nhân sỹ tứ phương yểm trợ….

 “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, sinh tử chiến”, Phiêu Miễu Phong hiện đang là lãnh địa tàn khốc với biết bao nguy hiểm rình rập phía trước, nếu bằng hữu một lòng muốn huyết chiến… hãy tìm Trình Thanh Sương [190; 226] tại Lâu Lan và đừng quên cân nhắc thật kỹ lời khuyên trên.