Tâm Pháp Thứ 8


Kính chào quý bằng hữu!Phiên bản Huyết Chiến Mộ Dung khai mở, dẫn dắt anh hùng hào kiệt tìm đến những chân trời đầy rẫy hiểm nguy và thử thách... Thấy sự thể cam go, Cửu Đại Chưởng Môn đã quyết định khai thông tâm pháp thứ 8 và truyền thụ bí tịch đẳng cấp cao nhất cho các đệ tử, giúp họ gia tăng sức mạnh, thăng hoa tuyệt kỹ võ công của bổn phái để đương đầu cùng thử thách mới.


Lưu ý: Bí tịch 80 của phái Mộ Dung sẽ được cập nhật trong thời gian tới
Bí tịch 80 vừa được truyền thụ không bao lâu thì tin tức này đã lan truyền rộng rãi và trong thời gian ngắn, chúng đã rơi vào tay lũ Ác Bá hay xâm nhập các phái. Anh hùng hào kiệt hãy nhanh chóng lên đường tiêu diệt Ác Bá để đoạt lại bí tịch bí truyền của bổn phái.
Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, các chưởng môn đã mang bí tịch đến Tiền Trang của Tôn Tiến Bảo nhờ người cất giữ, vì vậy nên nếu không tiêu diệt ác bá, bằng hữu vẫn có thể đến Tiền Trang để sở hữu bí tịch 80. Bí Tịch 80 được "cất giữ" trong Võ Công Bí Tịch, thương tiệm Lang Hoàn Ngọc Phủ ở Tiền Trang.
Mỗi bí tịch gồm 2 quyển yếu quyết. Một khi học đủ tất cả, võ công của bằng hữu sẽ gia tăng rất đáng kể. Hãy nhanh chóng gia tăng sức mạnh cho quyển tâm pháp thứ 8, quý bằng hữu sẽ thấy sự khác biệt trong thế giới võ học Thiên Long Bát Bộ.
Bổn môn tổng quản kính bút!