Thiên Cung Kỳ Phúc Thiên Long Bát Bộ


Thiên Cung Kỳ Phúc Thiên Long Bát Bộ


Một ngày nọ, bằng hữu cảm thấy hào hứng với cuộc sống xung quanh và nảy ra ý nghĩ muốn cầu chúc cho tất cả hảo hữu thân thuộc những điều tốt lành nhất.... Nhưng phân vân mãi mà cũng chẳng biết làm như thế nào...! Đừng lo lắng ! Kỳ Phúc Thiên Quan sứ giả [178; 177] tại Đại Lý sẽ giúp quý bằng hữu thực hiện ước nguyện một cách rất nhanh chóng qua hoạt động Thiên Cung Kỳ Phúc.
Điều Kiện:
• Nhân vật phải đạt cấp 15 trở lên.
• Khi tham gia, nhất thiết phải lập tổ đội từ 2 người trở lên.
• Thành viên trong tổ đội phải có các quan hệ: Kết Bái, Sư Đồ và Phu Thê.
Nội Dung:
• Sau khi nhận nhiệm vụ tại sứ giả, đội trưởng sẽ nhận được Kỳ Phúc Bao và Chúc Phúc Mao Bút. Các thành viên còn lại nhận được Chúc Phúc Mao Bút.
• Các thành viên trong tổ đội phải cùng đi đến địa điểm yêu cầu trong Kỳ Phúc Bao thì đội trưởng mới có thể tiến hành Chúc Phúc.
• Sau khi Chúc Phúc, Kỳ Phúc Bao sẽ hóa thành Khí Cầu. Nhấn vào khí cầu và Chọn Câu Chúc, mỗi câu chúc bằng hữu sẽ nhận được một lượng điểm kinh nghiệm hấp dẫn.


• Mỗi Khí Cầu có 66 câu chúc. Khi chúc đủ 66 câu chúc, Khí Cầu sẽ bay lên không trung, tượng trưng cho việc chúc phúc của bằng hữu đã thành công.
• Để có được Chúc Phúc Mao Bút, bằng hữu có thể tham gia các hoạt động: Trân Long Kỳ Cuộc, Ác Tặc, Ác Bá và Lâu Lan Tầm Bảo.