Trùng Lâu Ma Giới


Trùng Lâu Ma Giới


Trùng Lâu Giới và Trùng Lâu Ngọc được nhân gian tương truyền là hai món thần khí mang phong ấn của cõi Ma Giới, bất kỳ kẻ nào nếu trở thành chủ nhân của chúng thì nghiễm nhiên sẽ có sự bảo hộ từ âm binh quỷ thần và toàn thân lĩnh ngộ được những sức mạnh làm lung lay nhân thế. 

 

   

Sức mạnh từ cõi Ma Giới từ lâu đã khiến loài người tò mò tìm hiểu và khát khao chế ngự. Tương truyền, thần khí xuất phát từ ma giới có uy lực vô song, bị niêm phong bởi nguyên linh của ma tôn Trùng Lâu. Các linh vật này mang trong mình lời nguyền của các linh hồn bốn phương, là thứ duy nhất có khả năng mở ra cánh cửa kết nối ba cõi: thượng giới, hạ giới, ma giới và ẩn chức trong mình nguồn sức mạnh vô biên.

Ai sẽ may mắn đoạt được Trùng Lâu cực mạnh với 9 sao cùng hàng loạt dòng thuộc tính đáng mong ước?