Võ Hồn


Kính chào quý bằng hữu


Thuở xa xưa có một vị cao nhân tinh thông võ học, sau nhiều năm bế quan đã tu luyện nên một kỳ vật trên thiên hạ lúc bấy giờ mang tên Chí Tôn Võ Hồn. Tương truyền để tinh thông võ học, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với "hồn" trong võ học... Chí Tôn Võ Hồn chính là món kỳ vật ẩn chứa "hồn" và tinh hoa của tất cả các loại tuyệt học trên thế gian.

Cao nhân bí ẩn và kỳ vật Chí Tôn Võ Hồn

Một ngày nọ, Chí Tôn Võ Hồn đã tan vỡ thành nghìn nghìn vạn vạn Võ Hồn trên thế gian và hiện nay, phần lớn số lượng Võ Hồn đã rơi vào tay cường đạo Cát Vinh tại sào huyệt phỉ tặc. Chính vì thế nên ngay từ khi Tiếu Ngạo Côn Lôn chính thức khai quan, anh hùng hào kiệt tứ phương đã nhanh chóng lên đường tìm đến Tiền Hoành Vũ tại Tô Châu để thực hiện chuỗi nhiệm vụ liên hoàn.

Võ Hồn được Cát Vinh nắm giữ được chia thành hai loại mang tên Ngự Dao Bàn và Lưu Ly Diễm, chúng có hình dạng bé nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại và ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí.

Bằng hữu đã có được Võ Hồn và đang vỗ ngực xưng hùng tự tin rằng mình là người sở hữu Võ Hồn "khủng" nhất ? Thế nhưng Võ Hồn của các vị đã lĩnh ngộ được Cửu Đại Tuyệt Kỹ khiến giang hồ điên đảo một thời hay chưa? Nếu Võ Hồn của bằng hữu chưa có được Cửu Đại Tuyệt Kỹ, các vị có thể sử dụng Ức Hồn Thạch để tiến hành tẩy kỹ năng cũ và lĩnh ngộ kỹ năng mới cho Võ Hồn.

Bằng hữu có thể tìm Ức Hồn Thạch khi thực hiện
Q Lâu Lan hoặc thu gom tại Tiền Trang

Và nếu Võ Hồn của bằng hữu đã lĩnh ngộ được Cửu Đại Tuyệt Kỹ, hãy dùng Hồn Băng Châu để tiến hành thăng cấp kỹ năng để các kỹ năng có thể phát huy sức mạnh một cách tối đa.

Hiện tại Hồn Băng Châu chỉ xuất hiện trong Tiền Trang